INFORMATIE

AUTISME IN CIJFERS

Autisme in cijfers uitdrukken is nog steeds niet een exact resultaat, zo weten we dat ook minder diagnoses gesteld worden bij vrouwen met autisme. Dit enerzijds omdat autisme bij vrouwen / meisjes nog een grotere taboe dan autisme bij mannen / jongens. Zo blijven natuurlijk de cijfers natuurlijk onvolledig. Maar autisme in cijfers geeft ons wel een beter beeld over hoe het autisme landschap in België er uit ziet.

HOE VAAK KOMT AUTISME VOOR IN BELGË

De frequentie van autismespectrumstoornis (ASS) in België varieert volgens verschillende bronnen. Een recente wereldwijde studie schat dat ASS voorkomt bij ongeveer 62 per 10.000 personen, wat overeenkomt met ongeveer 70.000 personen in België​​. Een andere bron vermeldt dat er in België ongeveer 117.000 mensen met een autismespectrumstoornis zijn, met elk jaar bijna 1200 nieuwe gevallen​​. Specifiek in Vlaanderen wordt geschat dat ongeveer 42.000 mensen een vorm van autisme hebben​​.

Deze schattingen geven een indicatie van de prevalentie van ASS in België, maar exacte cijfers kunnen variëren afhankelijk van de methodologie en criteria die in verschillende studies worden gebruikt.

KOMT AUTISME VAKER VOOR DAN VROEGER

Er is momenteel geen eenduidig bewijs dat autisme vaker voorkomt dan vroeger. De toegenomen prevalentiecijfers kunnen echter worden toegeschreven aan verschillende factoren, zoals aanpassingen in de diagnostische criteria, betere opsporing, en nauwkeurigere en snellere diagnosestelling, vooral bij heel jonge kinderen en bij personen met een normale of grensnormale begaafdheid. Deze veranderingen hebben ertoe geleid dat autisme nu beter wordt herkend en gediagnosticeerd dan in het verleden​​.

Het is belangrijk om op te merken dat de toename in gediagnosticeerde gevallen van autisme niet noodzakelijkerwijs betekent dat de stoornis zelf vaker voorkomt, maar kan ook wijzen op een betere bewustwording en veranderingen in diagnostische praktijken.

VERHOUDING TUSSEN AUTISME MET HOGE EN LAGE BEGAAFDHEID

De verhouding tussen autisme met hoge en lage begaafdheid is veranderd in de loop der tijd. Historisch gezien werd aangenomen dat een groot percentage (70 tot 80%) van de personen met autisme ook verstandelijk beperkt was. Recente studies tonen echter aan dat het aandeel personen met een verstandelijke beperking kleiner is dan de helft, waarbij sommige studies het zelfs schatten op slechts een derde. Dit betekent dat een aanzienlijk aantal mensen met autisme een normale of zelfs hogere begaafdheid heeft​​.

Deze verschuiving in begrip wijst op een grotere erkenning van de diversiteit binnen het autismespectrum. Het benadrukt ook het belang van individueel afgestemde ondersteuning en onderwijs, aangezien de behoeften en capaciteiten van personen met autisme sterk kunnen variëren.

VERHOUDING TUSSEN MEISJES EN JONGENS

De verhouding tussen meisjes en jongens met betrekking tot autismespectrumstoornis (ASS) is historisch gezien scheef. De diagnose ASS wordt vaker gesteld bij jongens dan bij meisjes. De vaak genoemde verhouding is ongeveer 4 jongens op 1 meisje​​. Een andere bron vermeldt een verhouding van ongeveer 3 à 4 jongens tegenover elk meisje​​.

Er zijn aanwijzingen dat autisme zich anders kan manifesteren bij meisjes en vrouwen, wat kan leiden tot onderdiagnose of late diagnose in deze groep. Door toegenomen bewustzijn en begrip van hoe autisme zich kan uiten bij meisjes en vrouwen, is er een verhoogde herkenning van autisme in deze groep. Dit zou in de toekomst kunnen leiden tot een aanpassing van de huidige verhoudingen als meer meisjes en vrouwen correct worden gediagnosticeerd.

BLIJF JE GRAAG OP DE HOOGTE

Lees dan nu onze blog en blijf op de hoogte. Of meld je aan op onze maandelijkse nieuwsbrief hieronder.