Uw organisatie aanmelden

Uw organisatie aanmelden

Je kan voortaan eenvoudig uw organisatie aanmelden voor publicatie op onze interactieve <a href=”https://www.autismebelgie.be/hulpverlening/” target=”_blank” rel=”noopener”>hulpverleningskaart</a>. Hierdoor word je opgenomen in onze database na goedkeuring van onze administrators. Elke aanmelding word nagekeken op volledigheid en indien nodig word er nog extra informatie aangevraagd. Let wel op enkel erkende organisaties worden opgenomen.

Ook kijk wij na op de volledigheid van de gegevens daarom vinden wij het van groot belang voor jullie dat jullie deze dan ook zo volledig mogelijk invult. Zo is het eenvoudiger voor onze gebruikers om alle informatie terug te vinden en zo snel en efficiënt contact met jullie op te nemen via onze hulpverleningskaart.

Het goedkeuringsproces voor nieuwe organisaties is max 24u na indiening van uw organisatie. Zo vinden onze gebruikers u snel terug en vertrouwen wij hen jullie toe voor de juiste en professionele hulp.

Indien je toch nog verdere vragen hebt voor ons of je blijft herhaaldelijk op problemen stoten kan je ons steeds snel en eenvoudig <a href=”https://www.autismebelgie.be/contacteer-ons/” target=”_blank” rel=”noopener”>contacteren</a>. Wij antwoorden altijd binnen een redelijke termijn en binnen de 24u na uw contact opname.

Wij heten je alvast welkom op Autisme België.

X