Jonge kinderen met autisme kunnen vanaf de babytijd al ander gedrag laten zien. Sommige kinderen huilen veel en lijken ontroostbaar, anderen maken nauwelijks oogcontact, en weer anderen zijn opvallend rustig en lijken altijd tevreden. Baby’s en peuters met autisme ontwikkelen vaak een eigen wijze van communiceren met hun omgeving, wat mogelijk effect heeft op de ouder-kind interactie. Tot op heden is er weinig bekend over de verschillende factoren die van invloed zijn op de ouder-kind relatie, maar recent is er binnen de wetenschap meer aandacht gekomen voor dit onderwerp