Kinderen met ASS hebben in de opvoeding in het algemeen baat bij structuur, voorspelbaarheid en veelal een omgeving die hen uitnodigt om meer initiatief te nemen in het contact. Er zijn trainingen die ouders kunnen ondersteunen hoe ze een kind met ASS in het dagelijks leven kunnen begeleiden en ontwikkeling kunnen stimuleren, zoals oudertrainingen of PRT.