Bij verandering van context (een andere situatie), hebben kinderen met autisme moeite met het doorzien van de samenhang tussen elementen (details) uit de omgeving. Dit wordt contextblindheid genoemd. Lees meer hierover op de website https://www.participate-autisme.be/go/nl/autisme-begrijpen/wat-is-autisme/theorieen-over-autisme/contextblindheid.cfm