Thuis kan uw kind zichzelf zijn. De inspanning om op school zich aan te passen of niet op te vallen zijn soms zo groot, dat uw kind thuis tot ontlading komt.