Onderzoek naar het intelligentieniveau helpt om in te kunnen schatten welke soort informatie een kind wel of niet begrijpt, en welke hulp past bij het begripsniveau van het kind. Zodat het kind niet teveel belast wordt met opdrachten en taken, of daarin juist te weinig uitdaging krijgt. Om het intelligentieniveau bij kinderen te kunnen bepalen zijn diverse testen ontwikkeld, waaronder de Vineland, SON-R, BSID, WISC. Dit intelligentieonderzoek is onderdeel van een veel breder onderzoek naar de ontwikkeling van een kind. Belangrijk hierbij is dat dit onderzoek wordt uitgevoerd wordt door een professional met een rijke ervaring met diagnostiek van autisme en ontwikkelingsvoorsprongen en -achterstanden bij jonge kinderen.