ASS wordt meestal gezien als een levenslange diagnose. Wel treden er in de loop van de verschillende ontwikkelingsfasen vaak verschuivingen op in het klinisch beeld en zijn er kinderen die na een periode buiten de classificatie ASS kunnen vallen (Helt, et al., 2008).