Hier is nog te weinig over bekend om daar goed in te adviseren. Ouders hebben soms wel de ervaring dat een aangepast dieet helpt, maar er is nog geen wetenschappelijk bewijs dat hieraan ten grondslag ligt. Wel dat er een relatie is tussen de werking van de darmen en van het brein, dus het is goed denkbaar dat een aangepast dieet bij sommige kinderen aan autisme gerelateerde klachten kan verminderen.