Bij autisme speelt erfelijkheid waarschijnlijk een rol, maar dat betekent niet automatisch dat bij één of beide ouders ook sprake is van autisme. Het is goed om hierover het gesprek aan te gaan (bijv. met de huisarts of de behandelaar van uw kind).