Gebleken is dat als er 1 kind met autisme is, de kans dat een broer of zus ook autisme heeft veel groter is (namelijk 3% à 5%) dan in gezinnen zonder een autistisch kind (waar de kans 0,6% bedraagt).