Niet alle kinderen hebben hier last van, maar een groot deel van de kinderen wel. In de laatste versie van de DSM (DSM-5|American Psychiatric Association, 2013), het handboek van de psychiatrie, is er specifieke aandacht gekomen voor de over- of ondergevoeligheid voor prikkels als geluid, temperatuur of aanraking. Daarmee is het een belangrijk onderdeel van een diagnose geworden.